Posts Tagged 'outlook express'

Outlook Express splash screen (ekran powitalny) ?! Jak to usunąć ?!

Za pomocą edytora rejestru otwieramy klucz HKEY_CURRENT_USERIdentities.

Są w nim klucze poszczególnych tożsamości. W kluczach tych są wartości Last username, które wskazują, do której tożsamości należy dany klucz. Wybieramy klucz i przechodzimy dalej, przez podklucze

[SoftwareMicrosoftOutlook Express5.0].

Tworzymy nową wartość typu DWORD o nazwie NoSplash i ustawiamy ją na 1. To wszystko :-)


Tutaj ->