Posts Tagged 'SIM'

Jak przenieść kontakty z telefonu na karte SIM i na odwrót? – Nokia 6610i

Przykład Nokia 6610i:

1.Jeżeli chcemy przenieść kontakty z telefonu na karte SIM należy wykonać następujące czynności:

Menu/Kontakty(3)/Kopiuj(4)/Z telefonu do pamięci karty SIM(1)
Skrót: Menu,3,4,1

2. Jeżeli chcemy przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu należy wykonać następujące czynności:

Menu/Kontakty(3)/Kopiuj(4)/Z karty SIM do pamięci telefonu(2)
Skrót: Menu,3,4,2

Następie niezalależnie od tego czy jest to przypadek 1. czy 2. wybieramy interesującą nas opcję Kopiowanie Pojedynczo(1) lub Wszystkie naraz(2).

(x) – x – oznacza numer przypisany do poszczególnych podmenu w telefonie, dzięki któremu możemy szybciej przemieszczać się po opcjach telefonu wybierany przy pomocy klawiatury numerycznej telefonu.

Info: Jeśli nie mamy numerów telefonów w pamięci telefonu uzyskamy informację o tym, że pamięć jest pusta.
Info: Liczba znaków nazwy na karcie SIM wykosi 14 znaków. Jeżeli w pamięci telefonu znajdują się nazwy dłuższe nastąpi automatyczne skrócenie nazwy.

Info: Pamiętaj, nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poswstałe w wyniku Twoich działań. Dotyczy to wszstkich wpisów na tejże stronie. Wchodząc na stronę akceptujesz jej regulamin.


Tutaj ->